ŠKOLA FOTOGRAFIJE

           

1. OPŠTI PODACI O ŠKOLI

Naziv kursa: Škola fotografije

Trajanje: 2 meseca

Fond časova:24 časa

Dinamika: dva školska  časa nedeljno

Nivo znanja: početni – napredni

2. PODACI O PREDAVAČIMA

Ime i prezime predavača: Jovan Njegović Drndak

Obrazovanje i radno iskustvo predavača:

Profesionalni fotograf, dizajner fotografije,  dobitnik nagrada i priznanja u oblasti kreativne i novinske fotografije član UPIDIV-a i UNS-a. Urednik fotografije  lista Zrenjanin.

3. PODACI O PROGRAMU

Program je namenjen đacima osnovnih i srednjih škola kao i odraslim polaznicima u svrhu dobijanja znanja za rad u fotografskoj struci. Rad u grupama (od 6 do 12 članova) Cilj programa usmeren  je ka sticanju teorijskih i praktičnih znanja fotografske struke.

 

4.TEME KOJE SE OBRAĐUJU:

– Istorija Fotografije

-Način rada fotografske kamere

-Ekspozicija, Blenda, Žižna daljina, Iso vrednost …

-Digitalnafotografija

-Kompozicija slike

-Kreativna fotografija

-Reportažna fotografija

5. ZNANJE I VEŠTINE  KOJE ĆE STEĆI  POLAZNIK:

-teorijsko i praktično upoznavanje sa osnovama Fotografske tehnike i obrade slike, savladavanje tehničkih karakteristika fotografske kamere u cilju kreativnog izražavanja.

-osposobljenost za reportažni pristup situacijama i događajima kroz medij fotografije

-sertifikat  o završenom kursu .

PROVERA ZNANJA:

Predavanja, vežbe, međusobni dijalog,   reportažne fotografije, analiza vlastitog i tuđeg rada, korištenje rasvete. Polaznici po završenom programu polažu ispit iz praktičnog i teorijskog dela nastavnog programa.

6. OBAVEZE POLAZNIKA

Redovnost pohađanja kursa i redovna uplata školarine.

7. OBAVEZE PREDAVAČA

Redovnost nastave, pedagoški pristup, poštovanje plana i programa.

 

PRIJAVE I INFORMACIJE

065 8 529 358 ili putem e-maila zrenjaninskaskolafotografije@gmail.com

Škola fotografije počinje sa radom po formiranju grupe.